Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho trang web Roaring Earth LLC (“Roaring Earth”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) hiện có tại whateverittakesmoving.com (“Trang web”) và điều chỉnh việc thu thập và sử dụng dữ liệu thông qua Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với các thông lệ dữ liệu được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Thu thập và Sử dụng Thông tin Nhận dạng Cá nhân:

Roaring Earth hiện không yêu cầu người dùng Trang web cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân trực tiếp cho Roaring Earth, ngoại trừ trong các trường hợp sau:

  1. Nếu bạn cư trú bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu, bạn có thể gửi nội dung đến Roaring Earth hoặc Trang web và bạn phải cung cấp địa chỉ email như một phần của quy trình gửi. Roaring Earth có thể sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân này để liên hệ với bạn về các tài liệu đã tải lên, các vấn đề khác liên quan đến Trang web này hoặc hoạt động kinh doanh của Roaring Earth hoặc các vấn đề mà Roaring Earth tin rằng bạn sẽ quan tâm.
  2. Chúng tôi sử dụng MailChimp để quản lý bản tin và các danh sách email khác. MailChimp là một thành viên tích cực của Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ. Khung bảo vệ quyền riêng tư quy định việc truyền dữ liệu chính xác và được bảo vệ đối với dữ liệu cá nhân. Chính sách bảo mật của MailChimp có sẵn tại http://mailchimp.com/legal/privacy .

Thu thập và Sử dụng Thông tin Không nhận dạng Cá nhân:Roaring Earth thu thập và sử dụng thông tin về các tương tác của bạn với Trang web theo cách không xác định bạn là một cá nhân (“thông tin nhận dạng phi cá nhân”). Roaring Earth có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin không nhận dạng cá nhân theo nhiều cách như sau:

“Cookie”, v.v. - Các công nghệ như cookie, tệp nhật ký, đèn hiệu web / ảnh gif rõ ràng, số nhận dạng thiết bị, thẻ và tập lệnh được Roaring Earth và các đối tác của chúng tôi như đối tác tiếp thị, nhà quảng cáo, chi nhánh hoặc nhà phân tích hoặc nhà cung cấp dịch vụ sử dụng. Những công nghệ này được sử dụng để phân tích xu hướng, quản lý Trang web, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh Trang web, để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đây của người dùng vào Trang web và các trang web khác trên Internet và để thu thập các số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập , lưu lượng truy cập và các mẫu nhân khẩu học trên Trang web hoặc các phần của Trang web. Roaring Earth có thể nhận được các báo cáo dựa trên việc các công ty này sử dụng các công nghệ này trên cơ sở cá nhân cũng như tổng hợp. Thông tin được thu thập là thông tin không nhận dạng cá nhân.Roaring Earth có thể sử dụng thông tin “được thu thập tự động” và thông tin “cookie”, một mình hoặc kết hợp với thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập từ bạn. Thông tin nhận dạng phi cá nhân này bao gồm thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và địa chỉ trang web giới thiệu. Thông tin này được sử dụng để giúp chúng tôi cung cấp Trang web và điều hành hoạt động kinh doanh của Roaring Earth, bao gồm: (a) cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web, chẳng hạn như cung cấp nội dung mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm dựa trên việc sử dụng Trang web trước đây của bạn ; (b) cung cấp quảng cáo, nội dung và thông tin tùy chỉnh của bên thứ ba; (c) giám sát và phân tích hiệu quả của Trang web và các hoạt động tiếp thị của bên thứ ba; (d) theo dõi số liệu sử dụng trang web tổng hợp, theo dõi các chuyển động xung quanh Trang web và phân tích xu hướng và thông tin nhân khẩu học; và (e) cho các mục đích khác liên quan đến Trang web.

Tiết lộRoaring Earth có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba với mục đích cung cấp Trang web, nếu luật pháp yêu cầu, trát đòi hầu tòa hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ luật pháp hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được cung cấp trên Roaring Earth hoặc Trang web; (b) điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc thực tế; (c) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của Roaring Earth và / hoặc Trang web; (d) hành động trong những trường hợp cấp thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của người dùng Roaring Earth, hoặc công chúng, hoặc (e) để thực thi Điều khoản sử dụng cho Trang web.

Quảng cáoChúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập Trang web và thay mặt chúng tôi trên Internet. Các công ty này có thể sử dụng thông tin nhận dạng phi cá nhân (không bao gồm tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn) về các lần truy cập của bạn vào Trang web cũng như các trang web và ứng dụng di động khác để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà bạn quan tâm (“Công nghệ theo dõi ”). Công nghệ Theo dõi có thể bao gồm dữ liệu nhật ký web (chẳng hạn như địa chỉ IP và thông tin về trình duyệt hoặc hệ điều hành của bạn) hoặc đặt hoặc nhận dạng một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn để cho phép bạn nhận quảng cáo tùy chỉnh. Thông qua quá trình này, dữ liệu nhân khẩu học hoặc sở thích khác có thể được liên kết với trình duyệt hoặc thiết bị của bạn theo cách thức không nhận dạng cá nhân. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về phương pháp này và biết lựa chọn của bạn về việc không sử dụng thông tin này bởi các công ty này, bấm vào đây www.networkadvertising.org .

Roaring Earth cũng làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giám sát các trang nhất định của Trang web cho các mục đích như báo cáo lưu lượng truy cập và các thống kê quảng cáo khác. Các nhà cung cấp bên thứ ba này có thể sử dụng cookie và / hoặc các công nghệ giám sát khác để biên soạn số liệu thống kê ẩn danh về khách truy cập của chúng tôi. Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được chuyển cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này.

Tiện ích truyền thông xã hội
Trang web bao gồm khả năng sử dụng các chức năng được cung cấp bởi các mạng truyền thông xã hội của bên thứ ba (chẳng hạn như Thích, Chia sẻ hoặc bình luận). Như được mô tả thêm bên dưới trong Liên kết đến các trang web khác, hoạt động và dữ liệu được thu thập thông qua việc sử dụng các tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của bên thứ ba cung cấp nó chứ không phải Chính sách bảo mật này.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc được thu thập trên các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đều được cung cấp trực tiếp cho bên thứ ba đó và tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba đó. Roaring Earth không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba được liên kết từ Trang web, bao gồm nội dung, quyền riêng tư hoặc các thực tiễn bảo mật của chúng. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về các chính sách bảo mật và quyền riêng tư của bên thứ ba trước khi cung cấp cho họ thông tin nhận dạng cá nhân. Bạn nên đọc chính sách của trang web của bên thứ ba trước khi sử dụng dịch vụ của họ hoặc cung cấp thông tin cho họ.

Bảo mật của trang web

Roaring Earth sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, quản lý và kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại được thiết kế để bảo vệ Trang web và thông tin khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Mặc dù Roaring Earth cố gắng bảo vệ thông tin của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của những thông tin đó.

Trẻ em dưới mười ba tuổi

Roaring Earth không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới mười ba tuổi. Không ai dưới 13 tuổi được phép cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Trang web.

Sáp nhập hoặc Bán

Nếu Roaring Earth hoặc các tài sản liên quan đến Site được bán hoặc mua lại bởi hoặc hợp nhất với một pháp nhân bên thứ ba, chúng tôi có quyền chuyển giao hoặc chỉ định thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ người dùng như một phần của hoạt động sáp nhập, mua lại, bán hoặc sự kiện kiểm soát thay đổi khác.

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Nếu Roaring Earth cập nhật Chính sách Bảo mật này, các thay đổi sẽ được đăng trên Trang web với ngày “Sửa đổi lần cuối” được cập nhật. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực vào ngày được đăng trên Trang web như được hiển thị trong ngày “Sửa đổi lần cuối” ở cuối Chính sách Bảo mật này và việc bạn sử dụng Trang web sau ngày đó có nghĩa là bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các thay đổi. Bạn nên kiểm tra Trang web thường xuyên để cập nhật mọi thay đổi.