Một bản đồ định vị trong Minecraft là một trong những vật phẩm mà tất cả người chơi mới trong game đều mong muốn được tự động sở hữu khi bắt đầu. Bản đồ định vị là một công cụ rất hữu ích, đặc biệt là đối với những người chơi chưa quen với trò chơi.

Bản đồ định vị được sử dụng như một công cụ hỗ trợ trực quan khi khám phá thế giới Minecraft. Về cơ bản, nó là một bản đồ thế giới, cho người chơi biết họ đang ở đâu và những gì xung quanh họ.

Người chơi có thể sử dụng bản đồ này để xác định vị trí của những người chơi khác và định vị các cấu trúc khác nhau xung quanh bản đồ, vì bản đồ sẽ xác định vị trí của nó khi người chơi đến gần nó. Đây là một vật phẩm cầm tay và người chơi sẽ phải có nó trong tay để sử dụng.

Người chơi cũng sẽ thấy vị trí hoặc ngôi nhà đẻ trứng của họ trên bản đồ định vị. Điều này thực sự hữu ích, vì người chơi có thể dễ dàng tìm ra hướng quay lại để tìm trứng của chúng.Bản đồ định vị cuối cùng cũng sẽ hoạt động cho người chơi. Người chơi có thể truy cập phần cuối trong Minecraft để chống lại kết thúc rồng, để đi đến các thành phố cuối cùng và lấy những thứ như hộp shulker và elytras.

Người chơi có thể sử dụng bản đồ định vị để hiển thị nơi họ đã đến cuối cùng và để hiển thị những gì xung quanh họ. Luôn hữu ích khi có một bản đồ của các thành phố cuối cùng trong Minecraft. Người chơi có thể sử dụng nó để biết nơi dừng và bắt đầu của thành phố cuối cùng cũng như vị trí của các con tàu.Những gì cần thiết để tạo bản đồ định vị Minecraft

Compa

(Hình ảnh qua Minecraft)

(Hình ảnh qua Minecraft)

Người chơi sẽ cần một chiếc la bàn để tạo bản đồ định vị trong Minecraft. La bàn phục vụ như một cách để chỉ đường và người chơi sẽ cần một la bàn cho mỗi bản đồ định vị được tạo.Người chơi có thể tìm thấy la bàn xung quanh thế giới Minecraft bên trong rương ở các ngôi làng, thành trì và con tàu đắm. Dân làng Librarian cũng thường có những bức tranh để bán. Mặc dù vậy, la bàn không phải là rất khó để chế tạo. Người chơi có thể dễ dàng chế tạo một chiếc la bàn bằng cách sử dụng một viên đá đỏ và bốn thỏi sắt.

Giấy

(Hình ảnh qua Sportskeeda)

(Hình ảnh qua Sportskeeda)Rõ ràng, giấy là một trong những thành phần quan trọng để tạo ra một bản đồ trong Minecraft. Người chơi sẽ cần sử dụng tám mảnh giấy để tạo một bản đồ duy nhất. Người chơi sẽ cần kết hợp giấy với la bàn để tạo ra nó.

Giấy có thể được tìm thấy khá dễ dàng trong Minecraft. Người chơi thường có thể tìm thấy nó bên trong rương làng hoặc có thể chế tạo nó từ ba Đường gậy. Cây mía thường được tìm thấy ở các bờ sông.

Bảng bản đồ

(Hình ảnh qua Pinterest)

(Hình ảnh qua Pinterest)

Người chơi có thể sử dụng bảng bản đồ để tạo bản đồ định vị trong Minecraft. Đây là những khối mà người chơi có thể sử dụng để thêm vị trí của các con trỏ bổ sung vào bản đồ và nó cũng có thể tạo ra các bản đồ khác.

Người chơi sẽ cần đặt bản đồ và la bàn bên trong bảng bản đồ và nó sẽ tạo bản đồ định vị cho người chơi. Người chơi có thể tìm thấy những khối này bên trong các ngôi làng hoặc họ có thể tự chế tạo chúng bằng cách sử dụng hai tờ giấy và bốn tấm ván gỗ.